Hvem er vi

Vi er en lokal jagtforening, i Middelfart kommune. Vi er ca. 200 medlemmer. Foreningen råder over kommunens pt. eneste godkendte flugtskydningsbane.

Velkommen til vores jagtforening. Vi er en lokal jagtforening, beliggende i Middelfart kommune og organiseret under Danmarks Jægerforbund.

Foreningen deltager endvidere aktivt i Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF) Vi er ca. 200 medlemmer og dermed kommunes største jagtforening. eneste godkendte flugtskydningsbane, og giver mulighed for at skyde trap, jagtskydning, og engelsk sporting. Banen er åben for alle med gyldigt jagttegn eller våbenpåtegning. Buebanen er desværre midlertidig lukket.

Hvorfor vælge os?

Vi tilbyder hvert år jagttegnsundervisning. Introduktionsaften og tilmelding foregår i december måned, mens selve undervisningen starter i januar måned. Jagttegnsprøven afholdes af Naturstyrelsen i april og maj. Foreningen afholder hvert år jagthundetræning. Træningen starter den første søndag i marts måned og afsluttes primo juni måned.

Vi arrangerer løbende forskellige jagter for foreningens medlemmer, samt deltager aktivt i diverse jagtarrangementer samt Naturens Dag i Middelfart Kommune.