Der indkaldes til ordinær generalforsamling

20/2-24 // EHO

Kære medlemmer.

Der holdes generalforsamling Tirsdag den 20 Februar, kl 19.00

Afholdes der generalforsamling I Ejby Harndrup og omegns jagtforening.

Det foregår i vores lokaler i Køstrup.

Juelsmindevej 55, 5464 Brenderup

Det er med spisning (betaling 100 kr) Spisning er fra kl 18.00

Evt tilføjelser til dagsorden sendes til formanden, senest 2 uger inden generalforsamlingen, på info@ehojagt.dk

 

Agenda

 • Valg af dirigent

 • Valg af stemmetællere

 •  Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 • Indkommende forslag

 • Fastsættelse af kontigent

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

 •             På valg:

                  Anders Kromann Hansen.       Modtager genvalg

                  Frits Kronborg.                             Modtager genvalg

                  Jens Jensen.                                    Modtager genvalg

                 

 • Valg af suppleanter

 • Valg af 2 billagskontrollanter og 1 billagskontrollant suppleant

 • Evt.