Der indkaldes til ordinær generalforsamling

21-02-2023 // EHO

Kære medlemmer,

Der holdes generalforsamling Tirsdag den 21 Februar, kl 19, afholdes der generalforsamling I Ejby Harndrup og omegns jagtforening.

Det foregår i vores lokaler i Køstrup.

Juelsmindevej 55, 5464 Brenderup

Det er med spisning (betaling 100 kr)

Evt tilføjelser til dagsorden sendes til formanden, senest 2 uger inden generalforsamlingen, på info@ehojagt.dk

 

Agenda

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 •  Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Indkommende forslag
 • Fastsættelse af kontigent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 •             På valg:

                  Niels Sørensen.       Modtager genvalg

                 Tonny Mikkelsen.   Modtager genvalg

                 Gunner Nielsen.      Modtager ikke genvalg

                 Lene Jensen.             Modtager ikke genvalg

 • Valg af suppleanter
 • Valg af 2 billagskontrollanter og 1 billagskontrollant suppleant
 • Evt.