Der indkaldes til ordinær generalforsamling

29-12-2021 \\ EHO

Kære medlemmer,

Der holdes generalforsamling Tirsdag den 8 Marts, kl 19, afholdes der generalforsamling I Ejby Harndrup og omegns jagtforening.

Det foregår i vores lokaler i Køstrup.

Juelsmindevej 55, 5464 Brenderup

Evt tilføjelser til dagsorden sendes til formanden, senest 3 uger inden generalforsamlingen, på info@ehojagt.dk

Agenda

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling .4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.5. Indkommende forslag. Forslag skal være foreningen i hænde 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

 5.A: Sammenlægning med Gelsted Jagtforening

6. Fastsættelse af kontingent .7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.   På valg: Frits Kronborg, modtager genvalg.                  Jens Chr. Jensen, modtager genvalg.                  Jacob Jensen, modtager ikke genvalg.8. Valg af suppleanter.9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant.10. Evt.

BEMÆRK at der ikke er spisning før generalforsamlingen, da vi på nuværende ikke kender diverse coronaregler.

Skulle der være coronaregler der forhindrer afholdelse af generalforsamlingen, aflyses den og der indkaldes til en ny snarest.