Bestyrelsen

FORMAND

Frits Kronborg

Bogøvænget 13

5500 Middelfart

+45 40 38 88 20

info@ehojagt.dk

NÆSTFORMAND

Niels Sørensen

KASSERER

Tonny Skytt Mikkelsen

Skovbovej 4

5592 Ejby

+45 28 18 66 67

kasserer@ehojagt.dk 

SEKRETÆR

Brian D. Jensen

+45 23 74 83 38

ehojagtforening@outlook.dk

Ansvarlig for skydebanen

Kim Jørgensen

Ansvarlig for skydebanen

Anders Kromann Hansen

HUNDETRÆNING

Jens chr. Jensen

+45 51 92 16 01

 

 

 

 

FRIVILLIG

Ansvarlig for udlejning af

klubhuset og facebook

Lene Jensen

Algade 84

5592 Ejby

+45 28 28 50 52

klubhus@ehojagt.dk

FRIVILLIG

Ansvarlig for hjemmesiden

Rebecca Laugesen

hjemmeside@ehojagt.dk